Wijkteams Enschede - 2018

Dit jaarplan is niet meer actueel

Missie

Inwoners van Enschede kunnen:

1. naar vermogen meedoen in de samenleving en

2. zelf- en samenredzaam zijn.

Visie

Leidende principes:

- Preventie (minder repareren, meer preventie)

- Inclusie (iedereen doet mee, iedereen doet ertoe)

- Transformatie (anders denken & doen, minder uitgeven)

 

Lange termijn doelen:

1. Veilig opgroeien en ontwikkelen

2. Inwoners wonen langer zelfstandig

3. Zoveel mogelijk inwoners zijn financieel zelfstandig

4. Inwoners participeren in de samenleving.

 

Succesbepalende factoren

 • 1) Getransformeerd werken
 • 2) Grip op het budget
 • 3) Basis op orde
 • 4) Leiding en sturing
 • 5) Leren, creativiteit en lef

1. Leiderschap

 • Richten van verwachtingen en prioriteiten stellen; helder maken wat we van wijkcoaches en consulenten verwachten in type activiteit en normering
  Actie
 • Heldere afspraken maken en commitment en daarover eenduidig communiceren
  Actie

3. Management van medewerkers

 • Uitwerken VAR w.o. werkdruk en binding (3)
  Actie
 • Scholing in het kader van nieuw inkoopmodel (5)
  Actie
 • Identiteit wijkcoaches en consulenten: waar ben ik van, waar ga ik over, wat word ik geacht te doen (o.a. generalist, t-profiel) (3)
  Actie
 • Scholingsplan (5)
  Actie
 • Successen delen en vieren (3)
  Actie
 • Adequate arbeidsvoorwaarden (3)
  Actie

5. Management van processen

 • Uitvoeren projectplan Ondersteuningsplan
  Actie
 • Uitvoeren projectplan Transformatieplan (klik door voor meer info)
  Actie
 • Uitvoeren projectplan Vernieuwde toegang
  Actie
 • Uitvoeren projectplan Kwaliteitskader Wijkteams Enschede
  Actie
 • Uitvoering projectplan Doorontwikkeling van TOP (3)
  Actie

7. Medewerkers

 • Personele bezetting per team (4)
  Prestatieindicator
 • Verzuimcijfers (3)
  Prestatieindicator
 • Verloop medewerkers (3)
  Prestatieindicator
 • Caseload (3)
  Prestatieindicator
 • Aantal afgesloten cases (3)
  Prestatieindicator
 • Wachtlijst en wachttijden (3)
  Prestatieindicator
 • Transformatie op basis van het aantal kassabonnen
  Prestatieindicator
 • Vullingsgraad/ aantal verhalen in het kwaliteitssysteem
  Prestatieindicator
 • Aantal ingebrachte good practices kwaliteitskader (5)
  Prestatieindicator
 • Medewerkerstevredenheid (3)
  Prestatieindicator
 • Percentage functionerings- en beoordelingsgesprekken (3)
  Prestatieindicator
 • Aantal opleidingsdagen wijkteams en medewerkers (5)
  Prestatieindicator
 • Realisatie opleidingsbudget (5)
  Prestatieindicator
 • percentage geregistreerde medewerkers (5)
  Prestatieindicator

9. Bestuur en financiers

 • Begrotingsrealisatie uitvoering wijkteams
  Prestatieindicator
 • Uitputting overige budgetten
  Prestatieindicator
 • Verdeling budget eigen inzet en verwijzers
  Prestatieindicator
 • Aantal ondersteuningsplannen
  Prestatieindicator
 • Inzet flexibel budget
  Prestatieindicator
 • Aantal cliënten (2)
  Prestatieindicator
 • Aantal aanmeldingen (2)
  Prestatieindicator

2. Strategie en beleid

 • Verbinden beleid en uitvoering (1)
  Actie
 • Duidelijkheid over werkwijze op stad, stadsdeel- en wijkniveau
  Actie
 • Inschakelen van anderen, w.o. beleid, voorliggend veld (doorklikken voor info) (1)
  Actie

6. Klanten en partners

 • Percentage inwoners dat de ondersteuning als goed ervaart op basis van het cliëntervaringsonderzoek
  Prestatieindicator
 • Percentage inwoners dat weet waar hij terecht moet voor ondersteuning op basis van het cliëntervaringsonderzoek
  Prestatieindicator
 • % inzet 0e, 1e en 2e lijn (1)
  Prestatieindicator

4. Management van middelen

 • Verbeteren van managementinformatie
  Actie
 • Inzicht in tijdsbeslag in Zomernota(bezuinigings)projecten (doorklikken voor meer info)
  Actie
 • Inzicht in tijdsbeslag overige projecten (klik door voor meer info
  Actie

8. Maatschappij

Organisatie Resultaat

Versie: 3.1.1924.1320


 • Wijkteammanagers

dag(en)

Door de huidige focus is het laatst bewerkte element niet zichtbaar.

Doorgezette elementen kunnen niet opnieuw worden doorgezet vanuit een matrixjaarplan.
Minimaal: en/of Maximaal:

 • Wijkteammanagers
Even geduld a.u.b.

Numeriek Percentage Euro
Minimaal: en/of Maximaal:
Doorgezette elementen kunnen niet opnieuw worden doorgezet vanuit een matrixjaarplan.

(niet opgegeven) Gewogengemiddelde Gemiddelde Maximum Minimum Som
 • Wijkteammanagers
 • Wijkteammanagers
 • (geen)
Gegevens worden geladen...
Budget   Gemaakt  
Doorgezette elementen kunnen niet opnieuw worden doorgezet vanuit een matrixjaarplan.
Budget   Gemaakt  
% Frustrerend  Om te huilen  Niet echt  Mwah  OK  Frustrerend  Om te huilen  Niet echt  Mwah  OK  X